kirjallisuus   suomen kieli   kasvatustiede  vuorovaikutus  opetus      luova  kirjoittaminen         journalistiikka    estetiikka   sanataideohjaus tekstinmuotoilu      viestintä

Saapasjalkani juuttuivat äidinkielen muhevaan multaan jo varhain. Sanojen keskeltä kasvoi ammatti ja työ. 

Yliopistossa opiskelin ensin kirjallisuutta, suomen kieltä, kasvatustiedettä ja puheoppia (FM 1994), sittemmin tietotekniikkaa, luovaa kirjoittamista, journalistiikkaa ja viestintää sekä estetiikkaa. Opettajaopintoni ovat vuodelta 1990, ja  sanataideohjaajaksi valmistuin 2018. 

Olen opettanut yli 20 vuotta äidinkieltä ja kirjallisuutta peruskoululaisille ja lukiolaisille sekä viestintä-, vuorovaikutus- ja kulttuuriopintoja ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Olen tehnyt myös uravalmentajan työtä. Nyt opetan suomea vieraana kielenä. 

Tekstinmuotoilijana olen viimeistellyt eri alojen opinnäytteitä sekä editoinut artikkeleita ja mm. vuosikertomuksia. Hallitsen työnhaun perinteiset asiakirjat ja nykyaikaisen rekrytointiviestinnän tekstit. 

Minulla on pitkä historia kirjallisuuspiirien osallistujana ja ohjaajana. Olen toiminut kaunokirjallisten tekstien hovikriitikkona ja kirjoittajien sparraajana sekä toimitustiimin jäsenenä. Sanataideohjausta olen tehnyt kouluikäisten, nuorten ja aikuisten ryhmissä. Myös kirjallisuusterapeuttiset menetelmät ovat minulle tuttuja.