Kirjoitusten arviointipalvelu

Arviointipalvelu

Luen ja kommentoin julkaisemattomia novelleja, runoja ja romaanikäsikirjoituksia. Annan tarkkaa ja suoraa palautetta kannustavalla otteella.

Proosassa keskityn rakenteeseen, teeman kehittelyyn, henkilöhahmoihin ja dialogiin. Lyriikassa arvioin kuvallisuutta, kielen rytmiä ja ilmaisun tarkkuutta. Kaikissa lajeissa tarkastelen kielen ja tyylin onnistumisia ja ongelmia. Teen havaintoja ja ehdotuksia; päätöksenteko jää Sinulle. 

Kommentoin sekä kokonaisuutta että yksityiskohtia. Laitathan tekstiin sivunumerot.

Lähetä teksti sähköisesti Sanataideohjauksen yhteyslomakkeella tai toimita paperimuodossa Sanapajan postiosoitteeseen. 

Muokkausapu

Sanapajan tekstinmuotoilupalvelut ovat käytössäsi myös kaunokirjallisten tekstien viimeistelyyn.

Tekstinmuotoilu-sivulta löydät palvelukuvaukset ja yhteyslomakkeen.