Perustelijan työkalupakki

24.01.2021

Haluatko kirjoittaa vakuuttavasti? Kunnon työkaluilla se sujuu. Perustelijan työkalupakista löytyy faktavasara, auktoriteettiharja, syy-seuraus-sakset, hyöty-haitta-hohtimet, havaintoluuppi, päättelypuikkoja, analogiarauta, tunnetaltta, tarvepihdit, moraalimeisseli, uskomuspora ja enemmistöleka. 


1. FAKTAVASARA

32 032 ihmistä. 15 %:n kasvu. Irak, Syyria. EU:n perusoikeuskirjan 18. artikla. 153 euroa/vrk. Tutkimusten mukaan, kyselyiden perusteella. Ennuste kertoo.

Useimmat uskovat tosiasioihin. Sellaisiksi kelpaavat myös kehityskulut ja pätevät ennusteet. Iske faktavasaralla tekstiin summia ja lukumääriä. Kerro kustannuksista, rahasta. Aina parempi, jos faktat pitävät paikkansa eivätkä ole Urho Kekkosen ajoilta. 


2. AUKTORITEETTIHARJA

Asiantuntijoiden mukaan. Dosentti Mönkkönen tähdentää. Vastaanottokeskuksen johtaja toteaa. Poliisin mielestä. Ulkoministeri muistuttaa.

Auktoriteetti-ihmisinä voit käyttää asiantuntijoita ja sopivia julkkiksia. Asiantuntijan puhe tuo tekstiisi punnittua viisautta. Käyttökelpoisia julkkiksia löytyy kirjailijoista vanhoihin näyttelijöihin ja entisiin mäkihyppääjiin. Etsi poliitikko lukijoiden puolueesta. Auktoriteettiharjalla lakaiset tekstiin muiden ihmisten ääntä. Jos lainaat toisen sanoja, käytä lainausmerkkejä. 


3. SYY-SEURAUS-SAKSET

Jos X niin Y. Ellei sitä, ei tätäkään. Siitä johtuu. Tällä seurauksella.  

Valinnoilla on seuraamuksensa, joskus selvät ja varmat, usein todennäköiset tai ainakin mahdolliset. Syy-seuraus-saksilla leikkaat vahvikkeita tekstin tietopohjaan.  Ole tarkka; ajallinen yhteys ei vielä luo syy-yhteyttä. Suomessa syödään kesällä kovasti jäätelöä, ja ihmisiä hukkuu eniten kesällä, mutta ei jäätelönsyönti meitä hukuta.   


4. HYÖTY-HAITTA-HOHTIMET

Kulttuurillemme on hyödyksi. Kehitys on ollut haitallista. X:stä saadaan niitä ja näitä hyötyjä. 

Hyöty ja haitta ovat näkökulma-asioita. Kirjoittajana valitset näkökulmasi, edustat arvojasi ja ajat asiaasi. Jos aiot edistää A:ta, kerro laajasti A:n tuomista hyödyistä. Paremmin vakuutat, jos esittelet myös A:n haittapuolia ja kerrot miten ne voitetaan. Jos taas vastustat B:tä, sen mittavien haittojen ohella kannattaa mainita hyödyistä, pienistä ja epävarmoista. Hyöty-haitta-hohtimilla väännät rautalangan oikeaan malliin. 


5. HAVAINTOLUUPPI

Olen omin silmin nähnyt. Lehdessä uutisoidaan. Työkaveri kertoi. Sattuipa kerran. 

Tarinoiden kulta-aika arvostaa  henkilökohtaisia kokemuksia. Siskontytönkumminkaiman tapaus kelpaa mainiosti, äläkä kursaile esiintyä kokemusasiantuntijana itse. Esimerkki, juttu, case, anekdootti on parhaimmillaan, kun se on aito ja lukija ymmärtää sen helposti. Havaintoluupin tarkentamilla tarinoilla lisäät tekstiin tietoa, mutta varsinkin tunnetta.  


6. PÄÄTTELYPUIKOT

Ali on syyrialainen; Ali on ahkera; syyrialaiset ovat ahkeria. Afrikkalaisten aikakäsitys on väljä; Sanura on afrikkalainen; Sanura varmaan myöhästelisi töistä. 

Esimerkin ahkeruuspäättely on induktiivista: kun tunnet yhden, tunnet kaikki. Myöhästelyoletus edustaa deduktiivista päättelyä: koska usein tai yleensä, niin myös nyt. Päättelypuikoilla maailmaan tulee ennustettavuutta, mutta niillä voi tulla kaivaneeksi yleistyksen sudenkuoppaa. Mitä samanmielisemmälle lukijalle kirjoitat, sitä paremmin yleistävä päätelmäsi menestyy. Mojova lohkaisu toimii pakinassa, mutta analyyttisessä tietotekstissä yleistyksille on syytä löytyä katetta. 


7. ANALOGIARAUTA

Turvapaikanhakijat ovat nykyajan Karjalan evakoita. Onhan Suomestakin lähdetty elintasopakolaisiksi, ensin Amerikkaan, sitten Ruotsiin.  

Analogia on yhdenmukaisuutta, samankaltaisuutta, vastaavuutta, verrattavuutta. Analogiaperustelussa osoitat vastaavuuden X:n ja Y:n välillä. Sitten nojaat Y:n arvioinnissa X:n maineeseen, hyväksyntään tai kritiikkiin. Analogiaraudalla voit suhteuttaa ilmiöitä, luoda mittasuhteita. Yhteyksiä osoittamalla voit korostaa tapahtumien ja kehityksen luonnollisuutta ja vedota tasapuolisen kohtelun ideaaliin.  


8. TUNNETALTTA

Mitä tämä teistä tuntuisi? Kai me kaikki toivoisimme. Aatteleppa omalle kohalle.

Tunteisiin ja toiveisiin vetoaminen soittelee ihmisyyden yhteisiä kieliä. Tunteisiin vetoamista ei ole syytä asiatekstissäkään vähätellä - teemme päätöksiä enemmän tunnepohjalta kuin haluaisimme ehkä myöntää. Tunnetaltalla kaiverrat uria tunteille ja koloja toiveille, jotka ovat jo olemassa ja joista voit tehdä lukijasi tietoiseksi. 


9. TARVEPIHDIT

Suomi tarvitsee maahanmuuttoa. Emmehän tahdo, että kulttuurimme ja uskontomme häviää?   

Tarvepihdeillä tartut vastaanottajien tarpeisiin ja tahtotilaan. Jos tiedät, kenelle kirjoitat, osumatarkkuus paranee. Voit vahvistaa ja oikeuttaa lukijoittesi tarpeita. Voit myös koetella ja kyseenalaistaa vastaanottajiesi tahtotilaa. Varo kuitenkin, ettet sorru olettamaan olemattomia. Kysyvä asenne tuppaa toimimaan paremmin kuin kaikkitietävä paasaus.   


10. MORAALIMEISSELI

Kyse ei ole vain rahasta, kyse on moraalista. Miten voimme tämän jälkeen katsoa itseämme peilistä? 

Lukijan moraaliin vetoaminen, sen peräänkuuluttaminen ja varsinkin kyseenalaistaminen ulottuvat syvälle. Moraaliruuvin vääntäminen on tehokasta varsinkin silloin, kun käsitys hyvästä ja pahasta on yhteinen. Moraalin taustalla vaikuttavat aina syvemmät arvostukset ja arvot, ja niitäkin voit tekstilläsi valaista.


11. USKOMUSPORA

Tähdet ovat nyt siinä asennossa. Ei salama iske kahta kertaa samaan paikkaan. Ihminen on hyvä.

Elämä ei ole silkkaa tosiasiaa; sanoitamme maailmaa myös uskomuksin. Uskomus on määritelmän mukaan hyväksyvä asenne jotain kohtaan. Vetoaminen yhteisiin uskomuksiin tuo tekstiin me-henkeä. Uskomuspora uppoaa parhaiten, jos tunnet kohderyhmäsi hyvin ja pinnan alla on tuttua materiaalia. 


12. ENEMMISTÖLEKA

Valtaosa suomalaisista ajattelee niin. Puolueemme kannattajat ovat tästä yksimielisiä. Kyllä kansa tietää.

Demokratiassa on tapana kunnioittaa enemmistön tahtoa. Niinpä enemmistön tuki ja yleinen mielipide sopivat hyvin asiasi kyytipojiksi. Enemmistöleka on kuitenkin jämerä lyöntiväline, ja sen taaja käyttö on antanut aihetta puhua enemmistön diktatuurista, jopa tyranniasta. Tyranni tuskin haluat olla. Tämänkin oivan työkalun kanssa tarvitset taitoa ja harkintaa.